Клик на назив подстицаја да погледате све детаље.

Ред. бр. Назив подстицаја Врста Циљ Служба која спроводи процедуру На снази од

(ван снаге)

1 ДИРЕКТНА ПОДРШКА СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године
2 ПРЕМИЈА ЗА НАБАВКУ ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године
3 ПРЕМИЈА ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ И ПРОДАТУ МАЛИНУ ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године
4 ПРЕМИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УЗГОЈ ПЧЕЛА ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године
5 ПРЕМИЈА ЗА МИНИФАРМЕ ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године
6 ФАРМЕ ОВАЦА ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године
7 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године
8 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ШТАЛСКЕ КАПАЦИТЕТЕ ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године
9 УЛАГАЊА У ПЛАСТЕНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године
10 ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ГРАНТ ПОВЕЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОПШТИНА ФОЧА 01.06.2018.године