ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дијана Вуковић (за подручје Брод на Дрини: Бранка Калајџић; за подручје Миљевина: Зорица Вујичић), самосталлни стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/211-201 (Зорица 058/235-102; Бранка 230-240)
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање извода и увјерења из матичних књига.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 52. (Службени гласник РС број: 111/09);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за образац извода из матичне књиге 0,50 КМ Готовинским плаћањем
Такса за извод из матичне књиге 2 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или други идентификациони документ МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Изводи трајно, увјерења 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено