ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дијана Вуковић (за подручје Брод на Дрини: Бранка Калајџић; за подручје Миљевина: Зорица Вујичић), самосталлни стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/211-201 (Зорица 058/235-102; Бранка 230-240)
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења о чињеницама које се воде у службеној евиденцији.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигана , члан 52. (Службени гласник РС број: 111/09); Закон о општем управном поступку , члан 159. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или други идентификациони документ МУП На увид
Одређени документ зависно од конкретног случаја (нпр. изводи из МК из других општина…) Надлежно општинско одјељење На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено