ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дојчило Матовић, виши стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/211-201
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис рођења у матичну књигу рођених.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 12. (Службени гласник РС број: 111/09, 43/13); Упутство о вођењу матичних књига, ц ијело упутство , (Службени гласник РС број: 55/10, 119/12, 64/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Контакт адреса
Датум и мјесто рођења дјетета
Име и презиме дјетета
Држављанство дјетета
Националност дјетета
Вјероисповјест дјетета
Подаци о родитељима:
ОТАЦ: 1. Презиме ___, 2. Име___, 3. Датум рођења ___, 4. Мјесто, Општина ___, 5. ЈМБ ___, 6. Број личне карте ___, 7. Држављанство ___, 8. Занимање ___, 9. Мјесто боравка ___.
МАЈКА: 1. Презиме ___, 2. Име___, 3. Датум рођења ___, 4. Мјесто, Општина ___, 5. ЈМБ ___, 6. Број личне карте ___, 7. Држављанство ___, 8. Занимање ___, 9. Мјесто боравка ___.
Напомена
Потписи подносиоца захтјева 1. ____, 2. ____
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из књиге вјенчаних за родитеље (ако је брак закључен изван РС) Надлежно општинско одјељење Оригинал или овјерена копија
Лична карта или други идентификациони документ МУП На увид
Пријава о рођењу дјетета Здравствена установа Оригинал
Изјава о признању очинства (ако није закључен брак) Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац