ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дојчило Матовић, виши стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/211-201
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пријава намјере за ступање у брак и упис закљученог брака у матичну књигу вјенчаних.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 22. (Службени гласник РС број: 111/09, 43/13); Упутство о вођењу матичних књига, цијело упутство, (Службени гласник РС број: 55/10, 119/12, 64/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за закључење брака ван установе 150 КМ 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722521, буџетска организација: 31190)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме невјесте
Име и презиме женика
Пребивалиште невјесте
Пребивалиште женика
Потпис невјесте
Потпис женика
Име и презиме подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изводи из књиге рођених (ако су рођени у другој општини или другој држави) Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење о држављанству, ако чињеница држављанства није уписана у МКР (ако су рођени у другој општини или другој држави) Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење о слободном брачном стању (ако су рођени у другој општини или другој држави) Надлежно општинско одјељење Оригинал
Сагласност да ће држава из које потичу младенци признати брак закључен у општини Фоча (за стране држављане) Надлежна установа државе поријекла Оригинал
Лична карта или други идентификациони документ МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац