ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дојчило Матовић, виши стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/211-201
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис чињенице држављанства у матичну књигу држављана (за дјецу рођену изван РС, у Федерацији БиХ и иностранству, ако један од родитеља има државанствао РС и пребивалиште у општини Фоча).
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 21. (Службени гласник РС број: 111/09, 43/13);Упутство о вођењу матичних књига, цијело упутство , (Службени гласник РС број: 55/10, 119/12, 64/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име једног родитеља
Презиме и име другог родитеља
Контакт адреса
Подносимо захтев за упис дјетета у матичну књигу држављана.
Подаци о родитељима:
ОТАЦ: 1. Презиме ___, 2. Име___, 3. Датум рођења ___, 4. Мјесто, Општина ___, 5. ЈМБ ___, 6. Број личне карте ___, 7. Држављанство ___, 8. Занимање ___, 9. Мјесто боравка ___.
МАЈКА: 1. Презиме ___, 2. Име___, 3. Датум рођења ___, 4. Мјесто, Општина ___, 5. ЈМБ ___, 6. Број личне карте ___, 7. Држављанство ___, 8. Занимање ___, 9. Мјесто боравка ___.
Напомена
Потписи подносиоца захтјева 1. ____ , 2. ____
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Родни лист дјетета Надлежно општнско одјељење општине рођења Оригинал
Вјенчани листови родитеља (само који нису вјенчани у РС-у) Надлежно општнско одјељење општине вјенчања Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац