ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миља Симовић, стручни сарадник за овјеру фотокопија и пријем поднесака за борачко- инвалидску заштиту/Фатима Вејо, стручни сарадник за овјеру фотокопија
Телефон: 058/211-201
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Овјера потписа, рукописа и преписа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о административним таксама , члан 13. и 14. (Службени гласник РС број: 100/11); Одлука о општинским административним таксама , члан 4. (Службени гласник општине Фоча: 02/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за овјеру потписа рукописа и преписа и за овјеру пуномоћја 1. За овјеру потписа: први потпис 2,00 КМ, сваки следећи 1 КМ, 2. За овјеру аутентичности рукописа или овјеру преписа до два полутабака оригинала: 2,00 КМ, 3. За овјеру аутентичности рукописа или овјеру преписа преко два полутабака оригинала: 4,00 КМ, 4. За овјеру пуномоћја: 8,00 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Обраћам Вам се са захтјевом да ми омогућите излазак општинског службеног лица због немогућности мог доласка у општинске просторије ____
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документ који је предмет овјере Подносилац захтјева Копија
Лична карта (само за овјеру потписа) МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац