ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дијана Вуковић (за подручје Брод на Дрини: Бранка Калајџић; за подручје Миљевина: Зорица Вујичић), самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/211-201 (Зорица 058/235-102; Бранка 230-240)
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промјена презимена након престанка или развода брака, давање изјаве о признању очинства, о националности, вјероисповјести..)
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о личном имену , члан 8. (Службени гласник РС број: 27/93); Закон о матичним књигама , члан 12. (Службени гласник РС број: 111/09);Упутство о вођењу матичних књига, цијело упутство , (Службени гласник РС број: 55/10, 119/12, 64/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или други идентификациони документ МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено