ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретен Михајловић, самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/214-518
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Исправка погрешно уписаних чињеница у матичним књигама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Закон о матичним књигама , члан 44. (Службени гласник РС број:111/09);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Подносим захтјев за исправку погрешно уписане/их чињенице/а ___
у матичној књизи ___
општине Фоча за ___
рођеног ___ године
у ___
тако да убудуће умјесто уписане/их чињенице/а ___
треба уписати ____
док остали подаци остају непромјењени.
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документ којим се доказује да је одређена чињеница погрешно уписана (родни лостови родитеља, супружника, вјенчани листови, лична карта…) Одјељење за општу управу Копија уз оригинал на увид
Извод из матичне књиге са погрешном уписаном чињеницом коју треба промијенити Одјељење за општу управу Копија уз оригинал на увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац