ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретен Михајловић, самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/214-518
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнаддни упис чињенице закључења брака у матичну књигу вјенчаних.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Закон о матичним књигама , члан 46. (Службени гласник РС број: 111/09);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Подносим захтјев за накнадни упис чињенице закључења брака у матичној књизи вјенчаних општине Фоча за ___
Чињеница закључења брака није уписана у матичним књигама вјенчаних општине Фоча из разлога ____
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Докази о чињеници закључења брака (стари извод из МКВ, родни листови супружника са клаузулом о закључењу брака, извод из МКР дјетета из којег се види да су подносиоци захтјева родитељи дјетета) Одјељење за општу управу Копија уз оригинал на увид
Увјерење да лице није уписано у матичну књигу вјенчаних Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац