ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретен Михајловић, самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/214-518
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадни упис чињенице држављанства у матичну књигу држављана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Закон о матичним књигама , члан 21. (Службени гласник РС број: 111/09); Закон о држављанству РС , члан 21. (Службени гласник РС број: 59/14); Упутство о вођењу матичних књига , тачка 140.1. (Службени гласник РС број: 55/10, 119/12, 64/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Молим Вас да ми одобрите упис чињенице држављанства БиХ и РС у матичну књигу држављана РС у општини Фоча с обзиром да су испуњени законом прописани услови да, као држављанин ФБиХ са пребивалиштем на територији ____стекнем држављанство РС.
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење о држављанству Федерације БиХ Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење о пребивалишту на територији РС на дан 06.04.1992. године и на дан 01.01.1998. године или Увјерење о пребивалишту на територији ФБиХ на дан 06.04.1992. године, а на територији РС на дан 01.01.1998. године МУП Оригинал
Други докази о пребивалишту (увјерење о пребивалишту родитеља, ђачка књижица, свједочанство о завршеној школи, здравствена легитимација…) – по потреби Подносилац захтјева Оригинал
Извод из матичне књиге вјенчаних (за лице у браку, ако је након склапања брака дошло до промјене презимена) Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење о држављанству РС-БиХ за родитеље подносиоца захтјева (уколико су држављани РС-БиХ) Надлежно општинско одјељење Оригинал
Лична карта или други идентификациони документ МУП Копија уз оригинал на увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац