ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретен Михајловић, самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/214-518
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промјена ентитетског држављанства.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству РС , члан 31. (Службени гласник РС број: 35/99, 17/00, 64/05, 58/09, 59/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за избор и промјену ентитетског држављанства 10 КМ 562-009-000-005-5687 (врста прихода: 722119, буџетска организација: 9999999)
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Молим Вас да ми, у складу са чланом 31. Закона о држављанству РС, одобрите промјену ентитетског држављанства обзиром да су испуњени законом прописани услови да, као држављанин ФБиХ, стекнем држављанство РС.
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Надлежно општинско одјељење Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству БиХ-Федерације БиХ Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење о пребивалишту на територији ФБиХ на дан 06.04.1992. године Надлежни МУП Оригинал или овјерена копија
Увјерење о пријави пребивалишта у РС након 01.01.1998. године МУП Оригинал или овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних (за лице у браку, ако је након склапања брака доло до промјене презимена) Надлежно општинско одјељење Оригинал или овјерена копија
Лична карта или други идентификациони документ МУП Овјерена копија
Доказ о уплати републичке административне таксе Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (рок за преглед потпуности захтјева ради прослијеђивања предмета надлежном Министарству: 3 дана)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Министарство доноси рјешење
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац