ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретен Михајловић, самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/214-518
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промјена личноог имена и/или презимена.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о личном имену , члан 11. став 1. (Службени гласник РС број: 27/93, 15/00); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Име/презиме које се жели замијенити
Име/презиме које се жели узети
Разлог за подношење захтјева за промјену
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о пребивалишту МУП Оригинал
Извод из матичне књиге рођених Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Увјерење о невођењу кривичног поступка Осносвни суд Фоча Оригинал
Увјерење о измиреним порским обавезама Пореска управа Оригинал
Увјерење о држављанставу Одјељење за општу управу Оригинал
Лична карта МУП Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац