ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретен Михајловић, самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/214-518
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнаддни упис чињенице рођења у матичне књиге рођених за дијете рођено у иностранству прије 01.01.1991. године, а родитељу у вријеме рођења имали пријављено пребивалиште у општини Фоча.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Закон о матичним књигама , члан 46. (Службени гласник РС број: 111/09); Упутство о наканадном упису чињенице рођења и чињенице држављанства у матичну књигу лица која су држављанствао БиХ стекла по прописаима Републике БиХ , члан 4. (Службени гласник РС број: 03//16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Подносим захтјева за накнадни упис у Матичну књигу рођених општине Фоча уз констатацију чињенице (прибиљешке) држављанства БиХ и РС
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтјева Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење о држављанству за подносиоца захтјева Надлежно општинско одјељење Оригинал
Извод из матичне књиге вјенчаних за родитеље подносиоца захтјева Надлежно општинско одјељење Оригинал
Потврда пријаве боравка у Фочи за подносиоца захтјева МУП Оригинал
Увјерење о последњем пребивалишту родитеља (уколико подносилац захтјева нема пријављен боравак у општини Фоча) МУП Оригинал
Увјерење о држављанству БиХ за родитеље подносиоца захтјева у тренутку њиховог рођења Надлежно општинско одјељење Оригинал
Изводи из матичне књиге рођених за родитеље подносиоца захтјева Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење о држављанству бивше СФРЈ за родитеља који није био држављанин БиХ у тренутку рођења подносиоца захтјева Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење да подносилац захтјева није уписан у матичну књигу рођених и књиге држављана по мјесту рођења родитеља Надлежно општинско одјељење Оригинал
Лична карта или други идентификациони документ за подносиоца захтјева МУП Копија уз оригинал на увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац