ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретен Михајловић, самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/214-518
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених по основу пребивалишта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Закон о матичним књигама , члан 46. (Службени гласник РС број: 111/09); Закон о држављанству БиХ , члан 5. (Службени гласник БиХ број: 04/97, 13/97, 41/02, 06/03, 14/03); Упутство о наканадном упису чињенице рођења и чињенице држављанства у матичну књигу лица која су држављанствао БиХ
стекла по прописаима Републике БиХ , члан 4. (Службени гласник РС број: 03//16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Молим Вас да ми одобрите накнадни упис у Матичну књигу општине Фоча уз констатацију чињенице (прибиљешке) држављанства БиХ и РС,
с обзиром да су испуњени законом прописани услови да, као ранији држављанин СФРЈ са пребивалиштем у БиХ на дан 06.04.1992. године, стекнем држављанство БиХ по основу пребивалишта у БиХ.
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге иностраног органа и извод из матичне књиге вјенчаних (за жене које су у браку) Надлежно општинско одјељење Оригинал
Увјерење о пребивалишту на територији општине Фоча на дан 06.04.1992. године МУП Оригинал
Увјерење о пребивалишту на територији друге општине у БиХ прије 06.04.1992. године Надлежни МУП мјеста пребивалишта Оригинал
Доказ о држављанству бивше СФРЈ (увјерење о држављанству, пасош, лична карта, војна књижица и друге исправе издате од надлежних органа) Надлежни орган Оригинал
Увјерење да подносилац захтјева није уписан у матичну књигу рођених и књигу држављана у надлежној матичној служби општине Фоча Надлежно општинско одјељење Оригинал
Лична карта МУП Копија уз оригинал на увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац