ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сретен Михајловић, самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 058/214-518
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање држављанства БиХ-РС као двојног држављанства на основу Уговора о двојном држављанству између БиХ и РХ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству РС , члан 5. (Службени гласник РС број: 35/99, 17/00, 64/05, 58/09, 59/14); Закон о држављанству БиХ , члан 5. (Службени гласник БиХ број: 04/97, 13/97, 41/02, 06/03, 14/03);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 100 КМ 562-099-000-005-5687 (врста прихода: 722119, буџетска организација: 9999999)
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Адреса – мјесто
Улица и број
Контакт телефон
О себи дајем следеће податке:
Име
Презиме
Рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Садашње држављанство
Име и презиме оца
Име и презиме (рођ. презиме) мајке
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Надлежно општинско одјељење Оригинал или овјерена копија
Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Надлежно општинско одјељење Оригинал или овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку) Надлежно општинско одјељење Оригинал или овјерена копија
Доказ о одобреном боравку у Републици Српској Теренски центар из мјеста боравка Оригинал
Доказ о неосуђивању (из земље рођења) МУП мјеста рођења Оригинал
Доказ о невођењу кривичног поступка (из земље поријекла и БиХ) Надлежни суд Оригинал
Доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате и друго) Подносилац захтјева Оригинал
Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ) Надлежна пореска управа Оригинал
Овјерена изјава о прихватању правног поретка БиХ и РС Одјељење за општу управу Оригинал
Доказ о уплати републичке административне таксе Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (рок за преглед потпуности захтјева ради прослијеђивања предмета надлежном Министарству: 3 дана)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Министарсво доноси рјешење
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац