ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Перишић, самостални стручни сарадник за управно рјешавање у преметима из области борачко-инвалидске заштите
Телефон: 058/213-302
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање права на борачки додатак.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС , члан 31. и 87. (Службени гласник РС број: 34/11); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Уредба о борачком додатку , члан 6. (Службени гласник РС број: 52/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о прзнавању статуса борца и разврставања у одређену категорију Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Увјерење да се налази на евиденцији незапослених лица (само за незапослене) Завод за запошљавање Оригинал
Потврда да не прима борачки додатак (само за запослене) Послодавац Оригинал
Потврда да није корисник додатка за пензију, односно да није остварен повољнији пензијски основ или увећање пензије по основу својства припадника ОС (само за пензионере) Фонд ПИО Оригинал
Изјава да је на повременом раду (ако није корисник права на пензију, и ако се не налази на евиденцији запослених) Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац