ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Весна Перишић, самостални стручни сарадник за управно рјешавање у преметима из области борачко-инвалидске заштите
Телефон: 058/213-302
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Бањско-климатско лијечење породица погинулих бораца и ратних војних инвалида.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС , члан 72. (Службени гласник РС број: 34/11);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење надлежног органа о статусу и припадајућим правима РВИ или члана породице погинулог борца (уз услов да је активни корисник) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Рјешење надлежног органа о категоризацији борца Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Изјава о заједничком домаћинству (само за породице погинулих бораца) Одјељење за општу управу Оригинал
Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације Здравствена установа Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (рок за преглед потпуности захтјева ради прослијеђивања предмета надлежном Министарству: 3 дана)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Министарство доноси рјешење
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац