ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славојка Петровић, самостални стручни сарадник за управно рјешавање у преметима из области борачко-инвалидске заштите
Телефон: 058/213-302
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела једнократних помоћи ради набавке лијекова или лијечења.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС , члан 39. и 60. (Службени гласник Рс број: 34/11);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Сврха тражења једнократне новчане помоћи
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о признатом статусу Одјељење за општу управу Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Рачун који доказује колике су новчане потребе на мјесечном нивоу за куповину лијекова Градска апотека Оригинал
Медицинска документација Медицинска установа Копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Текући рачун Банка-подносилац захтјева Копија
Лична карта МУП Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (рок за преглед потпуности захтјева ради прослијеђивања предмета надлежном Министарству: 3 дана)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Министарство доноси рјешење
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац