ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славојка Петровић , самостални стручни сарадник за управно рјешавање у преметима из области борачко-инвалидске заштите
Телефон: 058/213-302
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање стамбеног питања за породице погинулих бораца и ратних војних инвалида.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС , члан 54. и 67. (Службени гласник РС број: 34/11); Уредба о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата РС , цијела уредба , (Службени гласник РС број: 43/07, 73/08, 18/11);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Контакт адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о признатом стаусу ратног војног инвалида или породице погинулог борца Одјељење за општу управу Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Рјешење о категоризацији неког од чланова породичног домаћинства (ако постоји) Одјељење за општу управу Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Рјешење о признатом статусу цивилне жртве рата за чланове домаћинства (ако постоји) Одјељење за општу управу Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Посједовни лист или Увјерење да није власник некретнине Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (рок за преглед потпуности захтјева ради прослијеђивања предмета надлежном Министарству: 3 дана)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Министарство доноси рјешење
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац