ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миленка Племић, самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност
Телефон: 058/210-905
E-мејл:

milenkaplemic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регистрација предузетничке дјелатности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о зантаско-предузетничкој дјелатности , члан 21. став 1. (Службени гласник РС број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 53/14); Уредба о предузетничким дјелатностима , цијела уредба , (Службени гласник РС број: 25/15); Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 63/12); Правилник о дјелатностима које се могу обављати сезонски , цијели правилник, (Службени гласник РС број: 63/12); Правилник о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 63/12);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење о регистрацији предузетника 25 КМ (ова такса се не плаћа за регистрацију дјелатности у пољопривреди) Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у обрасцу прописаном Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош за страног држављана МУП Овјерена копија
Доказ да правоснажном одлуком надлежног оргна није изречена мјера забране обављања дјелатности Осносвни суд Фоча Оригинал
Увјерење да нема доспјелих, а неизмиренх пореских обавеза Пореска управа Оригинал
Други долази ако је њихово подношење обавезно по одредбама посебних прописа (нпр. код регистрације агенција за књиговође предаје се лиценца…) Савез рачуновођа и ревизора РС Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац