ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миленка Племић, самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност
Телефон: 058/210-905
E-мејл:

milenkaplemic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Измјена рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности (промјена сједишта, занимања и сл.).
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о зантаско-предузетничкој дјелатности , члан 21. став 1. (Службени гласник РС број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16); Закон о општем управном поступку , члан 21. став 1. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника , цијели правилник, (Службени гласник РС број: 53/14); Уредба о предузетничким дјелатностима , цијела уредба , (Службени гласник РС број: 25/15); Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 63/12); Правилник о дјелатностима које се могу обављати сезонски , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 63/12); Правилник о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 63/12);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за измјену рјешења о регистрацији предузетника 15 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у обрасцу прописаном Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош за стране држављане МУП Овјерена копија
Рјешење о регистрацији предузетника Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац