ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миленка Племић, самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност
Телефон: 058/210-905
E-мејл:

milenkaplemic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Привремени престанак обављања дјелатности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о зантаско-предузетничкој дјелатности , члан 30. и 32. (Службени гласник РС број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 53/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за привремени престанак рада предузетника 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у обрасцу прописаном Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош за стране држављане МУП Копија уз оригинал на увид
Рјешење о регистрацији предузетника Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
По потреби одговарајући доказ који представља основ за промјену података (нпр. отпусна листа из болнице, извод из матичне књиге рођених за дијете…) Болница/Одјељење за пошту управу… Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Максимално 6 мјесеци у периоду од двије године, а изузетно у случају болести, стручног усавршавања или више силе најдуже до 2 године непрекидно или у случају кориштења породиљског одсуства најдуже до навршене 3. године живота дјетета.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац