ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миленка Племић, самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност
Телефон: 058/210-905
E-мејл:

milenkaplemic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање одобрења за јавни превоз лица и ствари у друмском саобраћају.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о зантаско-предузетничкој дјелатности , члан 21. став 1. (Службени гласник РС број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 53/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење о регистрацији јавног превоза лица и ствари 20 КМ Таксеном марком
Такса за одобрење за обављање такси превоза 30 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у обрасцу прописаном Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош за страног држављана МУП Овјерена копија
Доказ да правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања дјелатности Осносвни суд Фоча Оригинал
Увјерење да нема доспјелих, а неизмиренх пореских обавеза Пореска управа Оригинал
Доказ о завршеном III или IV степену школе саобраћајне струке Образовна установа Овјерена копија
Други докази ако је њихово подношење обавезно по одредбама посебних прописа (нпр. купопродајни уговор или саобраћајна дозвола – ако подносилац захтјева посједује возило) Подносилац захтјева/МУП Купопродајни уговор се предаје у овјереној копији, а саобраћајна дозвола у обичној копији
Возачка дозвола МУП Копија Само за одобрење за обављање такси превоза
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац