ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миленка Племић, самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност
Телефон: 058/210-905
E-мејл:

milenkaplemic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање лиценце за такси превозника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају РС , члан 50. (Службени гласник РС број: 57/17); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 53/14); Одлука о такси превозу на подручју општине Фоча, цијела одлука (Службени гласник општине Фоча број: 04/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за лиценцу за обављање такси превоза 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о обављању дјелатности Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Саобраћајна дозвола или уговор о лизингу МУП / подносилац захтјева Копија уз оригинал на увид
Доказ о стручној спреми (III или IV степен школе саобраћајне струке) Образовна установа Копија уз оригинал на увид
Возачка дозвола Б категорије (да посједује дозволу 2 године) МУП Копија уз оригинал на увид
Доказ да нема доспјелих а неизмирених дугова Пореска управа Оригинал
Увјерење да правоснажном пресудом није изречена мјера забране обављања дјелатности коју региструје Осносвни суд Оригинал
Љекарско увјерење о способности возача за управљање возилом за обављање такси превоза Здравствена установа Копија уз оригинал на увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац