ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миленка Племић, самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност
Телефон: 058/210-905
E-мејл:

milenkaplemic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Категоризација угоститељских објеката.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству , члан 23. (Службени гласник РС број: 45/17); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Правилник о категоризацији угоститељских објеката и условима у разврставање хотела у подврсте , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 118/12);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за категоризацију угоститељских објеката 50 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
ЈМБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Обраћам Вам се са захтјевом да утврдите категорију ______
за обављање _____
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регисрацији предузерника (ако је регистрован) или Рјешење о регистрацији правног лица Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Суд Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ За одређивање категорије кампа и категорије туристичког насеља (сеоског домаћинства) информације садржане у обрасцу прописаном Правилником о категоризацији угоститељских објеката и условима у разврставање хотела у подврсте. За остале врсте категоризације општински образац.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 4 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац               Преузмите образац