ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миленка Племић, самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност
Телефон: 058/210-905
E-мејл:

milenkaplemic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уписа чамаца у регистар и издавање пловидбене дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби , члан 60. (Службени гласник РС број: 58/01, 33/06, 01/08); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Правилник о упису чамаца у регистар , члан 2. и 3. (Службени гласник РС број: 03/07);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за кориштење објеката безбједности пловидбе 50 КМ 562-099-000-005-5687 (врста прихода: 722511, буџетска организација: 1648001)
Такса за упис пловног објекта у регистар 10 КМ Таксеном марком
Комунална такса за држање и кориштење чамаца 10 КМ мјесечно по чамцу Развојна банка: 562-006-000-023-6583 (врста прихода: 722393) / Уникредит банка: 551-083-000-278-1172 (врста прихода: 722393)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
ЈМБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Свједочанство – увјерење о способности за пловидбу Министарство саобраћаја и веза Оригинал
Свједочанство о баждарењу Овлаштено правно лице за технички преглед Оригинал
Доказ о власништву (Овјерена изјава којом потврђују да је чамац у њиховом власништву, рачун, купопродајни уговор…) Подносилац захтјева Овјерена копија
Рјешење о регистрацији предузетника или Рјешење о регистрацији правног лица (само за предузетнике и правна лица) Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Суд Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Доказ о уплати републичке накнаде Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати општинске комуналне таксе Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До истека важења Свједочанства о баждарењу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац