ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миленка Племић, самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност
Телефон: 058/210-905
E-мејл:

milenkaplemic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Продужење пловидбене дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби , члан 60. (Службени гласник РС број: 58/01, 33/06, 01/08); Правилник о упису чамаца у регистар , члан 2. и 3. (Службени гласник РС број: 03/07);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за кориштење објеката безбједности пловидбе 50 КМ 562-099-000-005-5687 (врста прихода: 722511, буџетска организација: 1648001)
Комунална такса за држање и кориштење чамаца 10 КМ мјесечно по чамцу Развојна банка: 562-006-000-023-6583 (врста прихода: 722393) / Уникредит банка: 551-083-000-278-1172 (врста прихода: 722393)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Пловидбена дозвола Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал
Свједочанство о баждарењу Овлаштено правно лице за технички преглед Оригинал
Доказ о уплати републичке накнаде Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати општинске комуналне таксе Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До истека важења Свједочанства о баждарењу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац