ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миленка Племић, самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност
Телефон: 058/210-905
E-мејл:

milenkaplemic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Овјера књиге домаћих гостију и књиге утисака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству , члан 31. став 6. (Службени гласник РС број: 45/17); Правилник о облику, садржају и начину вођења Књиге жалби, члан 3. (Службени гласник РС број: 48/04); Правилник о облику, садржају и начину вођења Књиге гостију, члан 2. (Службени гласник РС број: 48/04);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за овјеру књига утисака и књига гостију 3 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Подносим захтјев за овјеру књиге: 1. домаћих гостију, 2. утисака
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Књига гостију или књига утисака Подносилац захтјева Оригинал
Рјешење о обављању дјелатности Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац