ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за пољопривреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милинко Владичић, шеф одсјека за пољопривреду/Властимир Тодовић , стручни сарадник за пољопривреду
Телефон: 058/211-335
E-мејл:

milinko.vladicic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела подстицаја у пољопривреди.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 72. (Службени гласник РС број: 101/04, 42/05, 118/05); Правилник о условима и начину остваривања новчанох подстицаја пољопривредне производње за подручје општине Фоча (правилник се доноси сваке године) , цијели правилнк , (Службени гласник општине Фоча број: 07/17);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
ЈМБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Подносим захтјев за исплату подстицајних средстава за ____
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда АПИФ-а о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Оригинал
Текући рачун банке Подносилац захтјева Копија
Одређени документ зависно од конкретног подстицаја (рачун о куповини механизације, потврда од мљекаре, потврда хладљаче о количини произведеног воћа и сл.) Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана након истека рока за пријаву на јавни позив (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац