ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за пољопривреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милинко Владичић, шеф одсјека за пољопривреду/Властимир Тодовић , стручни сарадник за пољопривреду
Телефон: 058/211-335
E-мејл:

milinko.vladicic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнад штете која је проузрокована од стране законом заштићене дивљачи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ловству , члан 58, 59. и 60 (Службени гласник РС број: 60/09); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Трошкови Комисије За удаљеност до 30 км – 25 КМ, за удаљеност преко 30 км – 40 КМ 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722521)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
ЈМБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Број текућег рачуна
Дана ___ године
у мјесту ____ општина Фоча
медвјед ми је починио штету тако што је уништио ____.
Молим да на лице мјеста изађе општинска комисија за утврђивање настанка штете и процјене вриједности.
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац