ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за пољопривреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Властимир Тодовић , стручни сарадник за пољопривреду
Телефон: 058/211-335
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешењем се одобрава претваранње пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и након добијања рјешења подносиоц захтјева може тражити дозволу за градњу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пољоприведним земљишту , члан 33. и 34. (Службени гласник РС број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Одлука о утврђивању катастарског прихода од земљишта , цијела одлука , (Службени гласник РС број: 28/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно Култура њиве: 1.класа: 70,02, 2.класа: 62,07, 3.класа: 48,63, 4.класа: 32,36, 5.класа: 29,14, 6.класа: 21,00, 7.класа: 13,44, 8.класа:8,89. Култура воћњаци: 1.класа: 87,10, 2.класа: 73,34, 3.класа: 61,47, 4.класа: 48,03, 5.класа: 33,84, 6.класа: 23,64. Култура ливаде: 1.класа: 66,24, 2.класа: 52,63, 3.класа: 42,85, 4.класа: 32,02, 5.класа: 26,75, 6.класа: 18,24, 7.класа: 13,66, 8.класа: 11,08. Култура пашњаци: 1.класа: 8,77, 2.класа: 6,18, 3.класа: 3,98, 4.класа: 3,44, 5.класа: 3,09, 6.класа: 2,64. Култура шуме: 1.класа: 69,44, 2.класа: 55,64, 3.класа: 41,10, 4.класа: 32,95, 5.класа: 18,33, 6.класа: 16,60, 7.класа: 10,19, 8.класа: 7,50 (ови износи се увећавају за онолико колико је предвиђено Законом, зависно до класе, па се добијени износ дијели са 10 000, а онда се новодобијени износ множи за м2) 562-099-000-005-5687 (врста прихода: 722425)
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
ЈМБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Број текућег рачуна
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана или Посједовни лист (у одређеним случајевима и обоје) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац