ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за пољопривреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милинко Владичић, шеф одсјека за пољопривреду
Телефон: 058/211-335
E-мејл:

milinko.vladicic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнада штете проузроковане од стране законом незаштићене дивљачи и грома.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Одлука о пружању помоћи пољопривредним произвођачима – сточарима у случају проузроковања штете на сточном фонду , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 04/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Трошкови Комисије За удаљеност до 30 км – 25 КМ, за удаљеност преко 30 км – 40 КМ 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722521)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
ЈМБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Жиро рачун банке
Број текућег рачуна
Дана ___ године
у мјесту званом ____ Општина Фоча
начињена је штета од ___
и том приликом је уништено ____
Молим да на лице мјеста изађе општинска комисија за утврђивање настанка штете и процјену вриједности.
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац