ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славица Фулурија, стручни сарадник за пријем поднесака и радних књижица
Телефон: 058/211-201
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање радне књижице.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о радним односима , члан 65. (Службени гласник РС број: 25/93, 11/94, 15/96); Правилник о радној књижици , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 31/16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног од родитеља
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто рођења, општина и република
Мјесто пребивалишта
Држављанство
Регистарски и серијски број личне карте, мјесто и датум издавања
Матични број грађанина
Подаци о завршеној школи
Подаци о стручном усавршавању односно допунском образовању
Подаци о признатом пензијском стажу: а) стаж осигурања, б) посебан стаж
Подаци о радном односу (назив и сједиште послодавца, трајање радног односа)
Подаци о бављењеу пољопривредном дјелатношћу
Подаци о бављењу самосталном дјелатношћу
Подаци о радном односу у иностранству (држава, назив и сједиште послодавца, трајање радног односа)
Подаци о радном односу у другим републикама бивше СФРЈ
Мјесто и датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Радна књижица Купује се у књижари Оригинал
Лична карта МУП На увид
Диплома о завршеном школовању Образовна установа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Образац се купује у књижари.