ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славица Фулурија, стручни сарадник за пријем поднесака и радних књижица
Телефон: 058/211-201
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Измјена или допуна података у радној књижици.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о радним односима , члан 65. (Службени гласник РС број: 25/93, 11/94, 15/96); Правилник о радној књижици , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 31/16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Радна књижица Подносилац захтјева Оригинал
Диплома или Увјерење о завршеном школовању (само за допуну) Образовна установа Копија
Одређени документ који доказује чињеницу да је дошло до промјене неког податка (нпр. вјенчани лист, лична карта…) Одјељење за општу управу/Подносилац захтјева… Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено.