ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славица Фулурија, стручни сарадник за пријем поднесака и радних књижица
Телефон: 058/211-201
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање дупле радне књижице у случају губитка.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о радним односима , члан 65. (Службени гласник РС број: 25/93, 11/94, 15/96); Правилник о радној књижици, цијели правилник, (Службени гласник РС број: 31/16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног од родитеља
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто рођења, општина и република
Мјесто пребивалишта
Држављанство
Регистарски и серијски број личне карте, мјесто и датум издавања
Матични број грађанина
Подаци о завршеној школи
Подаци о стручном усавршавању односно допунском образовању
Подаци о признатом пензијском стажу: а) стаж осигурања, б) посебан стаж
Подаци о радном односу (назив и сједиште послодавца, трајање радног односа)
Подаци о бављењу пољопривредном дјелатношћу
Подаци о бављењу самосталним дјелатношћу
Подаци о радном односу у иностранству (држава, назив и сједиште послодавца, трајање радног односа)
Подаци о радном односу у другим републикама бивше СФРЈ
Мјесто и датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Нова радна књижица Купује се у књижари Оригинал
Диплома о завршеној школи Образовна установа Копија
Лична карта МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Образац се купује у књижари.