ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александар Станић, самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности
Телефон: 058/213-450
E-мејл:

servis48.foca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела студентских стипендија.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи члан 30. Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13; Статут општине Фоча , члан 63. (Службени гласник општине Фоча број: 08/17); Одлука о стипендирању студената , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 12/16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Конкурс за додјелу студентске стипендије редовним студентима за школску ___/___годину
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Одјељење за општу управу Копија
Увјерење о пребивалишту или копија личне карте ЦИПС/Подносилац захтјева Увјерење ЦИПС-а оригинал/Лична карта копија
Потврда о редовном студирању Образовна установа Оригинал
Потврда о просјеку оцјена студија (осим за категорије: дјеца погинулих бираца, РВИ од I до IV категорије) Образовна установа Оригинал
Свједочанстава 1, 2, 3. и 4. разреда средње школе (само за студенте прве године који су били вуковци) Образовна установа Копија
Доказ о освојеним наградама на такмичењима у РС, БиХ и освојеним међународним наградама Подносилац захтјева Копија
Рјешење о кориштењу породичне инвалиднине (само за студнете дјецу погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије) Одјељење за општу управу Копија
Рјешење којим се доказује да је студент или члан његовог домаћинства корисник социјалне помоћи Центар за социјални рад Оригинал
Увјерење о незапослености оба родитеља Завод за запошљавање Оригинал
Извод из матичне књиге умрлих (за студенте без родитеља) Одјељење за општу управу Копија
Изјава да не коритсе стипендију из других извора стипендитрања Одјељење за општу управу Оригинал
Текући рачун Банка – подносилац захтјева Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана по затварању јавног огласа (5 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ 15 дана отворен јавни оглас
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац