ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Хаџивуковић , самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

prostornouredjenjefoca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Измјена или допуна локацијских услова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 60, 65. и 135. став 2. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 69/13); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 115/13); Одлука о привременом заузимању и кориштењу јавних површина , цијела одлука (Службени гласник општине Фоча број: 05/07); Одлука о техничким параметрима за изградњу објеката за које није потребно прибављање одобрења за грађење , цијела одлука (Службени гласник општине Фоча број: 05/12); Одлука о јавном оглашавању на подручју општине Фоча , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 04/12);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 20 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/ Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Број локацијских услова
Година издавања
Опис тражене измјене или допуне
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Допуна стручног мишљења и УТ услова Овлаштено правно лице за израду просторно-планске документације Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До измјене важећег или доношења новог планског акта, ако је прописана обавеза његовог доношења. У року од годину дана од издавања локацијских услова мора поднијети захтјев за грађевинску дозволу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац