ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Салиха Милетић, стручни сарадник за грађевинарство, локалне путеве и архиву техничке документације службеника/Рада Крнојелац, самостални стручни сарадник за одобрење за грађење, употребу и коресподенцију са правобранилаштвом – шеф одсјека
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

rada.krnojelac@gmail.com / salihamiletic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање рјешења да је легалан објекат изграђен прије 1980. године.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , члан 151. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Објекат се налази у ___
Објекат је старије градње и саграђен је ___ године.
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Аерофотограметријски снимак (ако је извршено за подручје јединице локалне самоуправе до краја 1980. године) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Евиденција надлежних органа (уколико је објекат евидентиран) Надлежни орган код којег је објекат евидентиран Оригинал
Купопродајни уговор закључен до тог периода Подносилац захтјева Копија уз оригинал на увид
Уговор о грађењу закључен до тог периода Подносилац захтјева Копија или на увид
Други докази на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до краја 1980. године (зависно од документа) (зависно од документа)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (5 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ За овај поступак се предаје само један од наведених докумената.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац