ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сања Млађеновић, самостални стручни сарадник за заштиту животне средине
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање рјешења о еколошкој дозволи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити животне средине , члан 90. (Службени гласник РС број: 71/12 и 79/15); Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 124/12); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за еколошку дозволу 30 КМ Таксеном марком
Накнада за издавање еколошке дозволе 100 КМ 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722521, буџетска организација: 0031190)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Локација постојења
Катастарска честица (стари премјер)
Катастарска општина
Катастарска честица (нови премјер)
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Копија катасарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Докази уз захтјев Овлаштена правна лица за заштиту животне средине Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана након објављивања на јавни увид (5 дана за преглед потпуности захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Објављивање на јавни увид траје 30 дана
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац