ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Хаџивуковић, самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

prostornouredjenjefoca@gmail.com / slavenkahv@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање извода из спроведбеног документа просторног уређења.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Општинска одлука којом је усвојен конкретан просторно плански документ из којег се тражи извод , цијела одлука , (Скупштинске одлуке којима се усвајају плански акти );
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за увид у просторно планску документацију 15 КМ 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722521) 031
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Назнака документа просторног уређења из којег се тражи извод
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о уплати наканде за извод из постејећег спроведбеног документа просторног уређења Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док је на снази регулациони план из којег је издат извод.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац