ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Хаџивуковић, самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

prostornouredjenjefoca@gmail.com / slavenkahv@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Продужење важења локацијслих услова за привремене објекте који се завршавају на локацијским условима: билобрди, огласни медији, панои…
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Одлука о привременом заузимању и кориштењу јавних површина , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 05/07); Одлука о јавном оглашавању на подручју општине Фоча , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 04/12);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за јавно оглашавање 1. Транспарент: 1.зона 10,00 КМ/дневно, 2.зона 5,00 КМ/дневно, 3.зона 3,00 КМ/дневно; 2. Јарбол: 1. зона 15,00 КМ/мјесечно, 2.зона 7,50 КМ/мјесечно, 3.зона 4,00 КМ/мјесечно; 3. Рекламни пано: 1.зона 50,00 КМ/м2 годишње, 2.зона 25,00 КМ/м2 годишње, 3.зона15,00 КМ/м2 годишње; 4. Рекламна витрина: 1.зона 40,00 КМ/м2, 2.зона 20,00 КМ/м2 годишње, 3. 10,00 КМ/м2 годишње; 5. Рекламирање на заштитној огради градилишта и рекламно платно на градилишним скелама: 1.зона 10,00 КМ/м2 мјесечно, 2.зона 5,00 КМ/м2 мјесечно, 3.зона 3,00КМ/м2 мјесечно; 6. Мурал: 50,00 КМ/м2 годишње; 7. Плакат: 0,50 КМ/по комаду дневно; 8. Рекламирање на возилима: 20,00 КМ/м2 годишње. 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722318)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови или прошлогодишње Рјешење о продужењу локацијских услова Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац