ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Хаџивуковић, самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

prostornouredjenjefoca@gmail.com / slavenkahv@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Краткотрајно и дуготрајно заузимање јавних површина.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Одлука о привременом заузимању и кориштењу јавних површина , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 05/07);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Комунална такса за заузимање јавних површине Тарифни број 1: 1. За тезге, столове, уређаје за сладоледе, кокице, напитке и слично 0,40 КМ/м2 дневно, 2. за постављање столова испред угоститељских и посластичарских објеката по сједишту 0,20 КМ дневно. За постављање и кориштење властитих површина (дворишта, терасе, проходни равни кров) у пословне сврхе плаћа се комунална такса по 1м2 заузетог простора дневно: 1. за киоске и остале привремене објекте, тезге, столове, уређаје за сладолед, кокоице, напитке и слично 0,20 КМ/м2 дневно, 2. за постављање столова испред угоститељских и посластичарских објеката по сједишту 0,10 КM дневно. Тарифни број 3: Циркуси, забавни паркови и сл: 50,00 КМ дневно. Тарифни број 5: Кориштење простора на јавним површинама ради извођења грађевинских радова при изградњи објекта било које врсте: 0,30 КМ/м2 заузете јавне површине мјесечно, а за површину преко 100 м2 накнада се умањује за 50%. 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722314)
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име/Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Подносим захтјев за заузимање дијела јавне површине за постављање___
Локација
Период заузимања јавне површине
Површина
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда да су измирене финансијске обавезе према општини Одјељење за финансије Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Локацијски услови (само за дуготрајна заузимања јавних површина – дуже од мјесец дана) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од периода наведеног у захтјеву
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац