ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Хаџивуковић, самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

prostornouredjenjefoca@gmail.com / slavenkahv@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Раскопавање јавне површине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним дјелатностима , члан 3. тачка м) (Службени гласник РС број: 124/11, 100/17); Одлука о комуналном реду , цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 05/03); Одлука о одржавању и заштити улица и јавног зеленила, цијела одлука , (Службени гласник општине Фоча број: 03/97);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Комунална такса за раскопавање јавних површина 1 КМ/м2 дневно 562-006-000-021-7093
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/ Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Поднсоим захтјев за раскопавање јавне површине на локацији___ у улици ___
Датум почетка извођења радова ___
Датум завршетка извођења радова ___
Сврха раскопавања
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Геодетска подлога са назначеном трасом планираних радова Подносилац захтјева Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од рока наведеног у издатој сагласности.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац