ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Рада Крнојелац, самостални стручни сарадник за одобрење за грађење, употребу и коресподенцију са правобранилаштвом – шеф одсјека
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

rada.krnojelac@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Измјена и допуна планске документације по захтјеву странке.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу , чланови од 38. до 52. (Службени гласник РС број: 40/13, 106/15, 03/16); Правилник о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 69/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Назив плана за који се подноси захтјев за промјену ____
Разлог измјене плана (описно)
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарог плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Графички приказ обухвата измјене плана Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 90 дана од ступања на снагу одлуке поднисилац захтева треба да изради измјене и допуне, а након тога се на наредне двије сједнице скупштине општине утврђује нацрт, одсносо усваја плански докумнт
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До доношења новог планског акта, максимално 10 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац