ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Перишић, Самостални стручни сарадник за стамбене послове и јавне набавке
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

zorica.perisic1@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис заједнице етажних власника у регистар.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању зграда , члан 19. (Службени гласник РС број: 101/11); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Правилник о упису у регистар заједница етажних власника стамбених зграда , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 74/03);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за упис оснивања заједнице у регистар 40 КМ 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722121) 031
Накнада за објављивање огласа Један ред текста огласа 1 КМ 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722121) 031
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у обрасцу који је прописан Правилником.
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњен образац регистарског листа Купује се у књижари Оригинал
Оснивачки акт заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерен списак чланова заједнице етажних власника Заједница етажних власника Оригинал
Одлука о именовању заступника заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерени потписи лица овлашћених за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Текст огласа о објављивању уписа Заједница етажних власника Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати накнаде за објављивање огласа Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац