ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Перишић, Самостални стручни сарадник за стамбене послове и јавне набавке
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

zorica.perisic1@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис статусне промјене заједнице етажних власника у регистар.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању зграда , члан 23. (Службени гласник РС број: 101/11); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18); Правилник о упису у регистар заједница етажних власника стамбених зграда , цијели правилник , (Службени гласник РС број: 74/03);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за упис статусне промјене 10 КМ 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722121) 031
Накнада за објављивање огласа Један ред огласа 1 КМ 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722121) 031
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у обрасцу који је прописан Правилником.
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији Заједница етажних власника Оригинал или овјерена копија
Извод из регистарског листа Заједница етажних власника Оригинал или овјерена копија
Одлука скупштине, односно управног одбора заједнице етажних власника о статусним промјенама са списком надполовичне већине етажних власника Заједница етажних власника Оригинал или овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати накнаде за објављивање јавног огласа Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац