ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Перишић, Самостални стручни сарадник за стамбене послове и јавне набавке
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

zorica.perisic1@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Контрола законитог утврђивања откупне цијене стана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о приватизацији државних станова , члан 66. (Службени гласник РС борј: 11/00, 18/01, 35/01; 117/11); Упутство о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима за примјену закона , цијело упутство , (Службени гласник РС борј: 11/00, 18/01, 35/01);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у Комплету образаца за откуп станова.
Подносилац захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Уговор о кориштењу стана или Рјешење о додјели стана са уговором о закупу Подносилац захтјева Оригинал или овјерена копија
Комплет образаца Купује се у књижари Оригинал
Доказ о радном стажу подносиоца захтјева и чланова његовог порпдичног домаћинства или копија радне књижице Фирме гдје су подносилац захтјева и чланови његовог домаћинства запсолени или Завод за запошљавење Оригинал или овјерена копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Доказ о учешћу у рату (ако постоји) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Увјерење о зони и старости објекта Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове Оригинал
Рјешење о инвалидности (ако постоји) Одјељење за општу управу Оригинал Прибављање по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
Личне карте чланова домаћинства МУП Овјерена копија
Тлоцрт стана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Образац се купује у књижари.