ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Салиха Мијатић, стручни сарадник за грађевинарство, локалне путеве и архиву техничке документације службеника
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

salihamiletic@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање пројекта на реверс.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о слободном приступу информацијама РС , члан 18. (Службени гласник РС број: 20/01);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за издавање пројекта на реверс 40 КМ (ако не врати пројекат у договореном року + 50 КМ) 562-006-000-013-6583 (врста прихода: 722521) 031
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Подносим захтјев за издавање на реверс _____
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац