ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Салиха Мијатић/Данијела Радовић, /Бранка Радовић/Саша Булатовић, референти за рјешавање инфраструктурних питања
Телефон: 058/210-845
E-мејл:

prostornouredjenjefoca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање различитих инфраструктурних питања по захтјевима странака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/ Назив правног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
Електронска пошта
Подносим захтјев за___
Датум подношења захтјeва
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одређени документи зависно од конкретног случаја (нпр. Копија катастарског плана, Посједовни лист, Грађевинкса дозвола и сл.) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Ако документ издаје Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове прибавља се по службеној дужности (плаћа се такса/накнада), а ако га изадје општинско одјељење прибавља се такође по службеној дужности (не плаћа се такса/накнада)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац